Miljøpolitik for skrotbil.dk i afd. Sabro, Galten.

 

Se vor  miljøhåndbog:  

Miljøhåndbog


Det er virksomhedens miljøpolitik, at være en minimal miljøbelastende skrotvirksomhed.

Virksomheden må ikke give gener, der for naboerne afviger væsentligt fra forholdene i et normalt landzoneområde med lettere industri.

Vi vil som et minimum overholde de vilkår, vi er pålagt af,- eller har aftalt med myndighederne. Såfremt vi konstatere, at vi på et område ikke lever op til dette, vil vi straks iværksætte tiltag så vi efterlever vilkårene.Vi vil løbende opstille og ajourføre mål, for at genbruge restprodukter i stedet for miljøbelastende destruktion.

Vi vil fortsat formindske og hindre forurening, både inde- og udenfor. Virksomhedens medarbejdere bliver altid orienteret/inddraget i vores miljøpolitik og miljømålsætning. Ligeledes vil vi, så vidt det er muligt, informere de mennesker som kommer/befinder sig på vores plads, ved hjælp af opslag/information. Virksomhedens miljøpolitik kan til enhver tid rekvireres,- og udleveres til hvem der måtte have interesse herfor.