Spørgsmål og svar omkring skrotning af en bil

Ja, vi afhenter skrotbiler i hele Danmark mod betaling.  Hvis bilen ikke selv er i stand til at køre, kan du bestille din afhentning gennem vores kontaktformular, eller ved at ringe på tlf. 2210 1308.

Ja, vi kommer gerne og afhenter din bil på uheldsstedet (Gælder kun brofaste øer). Bilen skal være på hjul, da vi skal kunne trække den op på vores fejebakke.

Send os en mail eller ring til  22 10 13 08, for at få et tilbud på afhentning af din forulykkede bil. Mails besvares som regel inden for seks timer. Ved ulykke udenfor åbningstid kan afhentning aftales med Claus på 22 10 13 08

Hvis din bil er kasseret til syn, og du ikke gider at rode med det selv, kan du sende os din mangelseddel på cs@skrotbil.dk
Så vurderer vi den og ser, om vi kan give dig lidt mere for din bil. Du vil så få et hurtigt svar på, hvad vi vil give for din bil.

Vi afhenter skrotbiler over alt i Danmark, hvor der er broadgang. Bilen skal være på hjul, da vi skal kunne trække den op på vores fejebakke

Når du skrotter din bil, er det vigtigt at den bliver afmeldt. Det gør du ved at tage dine nummerplader med under armen og tage hen på motorkontoret eller til en synshal og afmelder bilen. Ved egen afmelding af nummerplader får du følgende fordele: Du får dine resterende forsikrings- og vægtafgiftspenge tilbage fra den dag bilen af afmeldt, og køberen af bilen kan ikke køre rundt i din bil på dine nummerplader i tre uger.

Ønsker du alligevel ikke selv besværet, kan gøre det uden beregning. sørge for afmelding af din skrotbil til motorkontoret.

Når bilen er afmeldt, skal du ikke foretage dig mere. Afmelding af din forsikring og vægtafgift sker pr automatik. Bemærk dog, at eks. Falck-abonnement skal du selv afmelde.

Vi skal blot bruge tidl. indregistreret reg. nr for at oprette bilen. Herfra sker betalingen automatisk til seneste indregistreret ejer af bilen. Vi ser dog helst, at den medbringes.

Hvis bilen er afmeldt efter 30. juni 2000, har datoen ingen betydning. For biler afmeldt før 1. juli 2000 udbetales ikke godtgørelse.

Ja, der er intet i bekendtgørelsen til hinder herfor. Begrundelse: Hvis ikke det var muligt, vil bilejere, forhandlere m.v. blive pålagt øgede omkostninger til forsikring og vægtafgift, fordi en brugt bil, der ikke er i brug skulle være registreret. To ud af tre biler, der afmeldes, er brugte biler, der senere genregistreres.

Dæk med og uden fælge og alle slags metaller kan afleveres gratis. Afhentning efter aftale. Ring og indhent et tilbud.

Brændte biler skal også afleveres til en registreret ophugger, og der kan udbetales godtgørelse.

For private:
Skatteministeriet har i forbindelse med høringen af lovforslaget i 1999 oplyst, at godtgørelse, der udbetales til private, ikke er skattepligtig indkomst. Udgifter til årlige miljøbidrag og til selve skrotningen kan ikke fradrages.

For erhvervsdrivende:
For erhvervsdrivende er godtgørelsen skattepligtig som afståelsessum for bilen. Dette modsvares af, at den løbende udgift til miljøbidraget og udgiften til skrotningen kan fradrages efter reglerne i statsskattelovens § 6a. Hvilke regler gælder for de biler der står forladt på offentlige gader og veje?

Hvis du selv har været seneste registrerede ejer af bilen, vil du lovligt kunne afmontere de dele du ønsker at genbruge. Men der bliver fradrag i din skrotpræmie.

Kommunen har som tilsynsmyndighed mulighed for at gribe ind, hvis der er risiko for forurening. De fleste klager over bilvrag, der henstår på private ejendomme er dog begrundet i at de skæmmer.

Bryder din bil sammen i udlandet, og kan det ikke betale sig at få den repareret eller transporteret hjem, kan du lade den skrotte hos en autoriseret autoophugger i det pågældende land. Du skal anmode autoophuggeren om, at udstede og underskrive en lokal skrotningsattest, der skal sikre, at bilen bliver miljøbehandlet og skrottet i h.t. bekendtgørelsen. Nummerpladerne skal du tage med hjem og aflevere hos SKAT, således bilen kan blive afmeldt. Den udenlandske skrotningsattest og kvittering for afmelding af bilen tillige med oplysning om dit bankkontonummer, sender du til biljøordning for Biler, så vil du modtage skrotningsgodtgørelsen på kr. 2.200,00 i løbet af 1-2 uger.

Eksempler på navne på udenlandske skrotningsattester:

Sverige: Skrotningsintyg för EES-länder. Tyskland: Verwertungsnachweis.

Det er kun godkendte autoophuggere, som må modtage eller afhente udtjente køretøjer. Et transportfirma kan dog på vegne af en godkendt autoophugger foretage selve transporten af et udtjent køretøj fra en privatadresse og til autoophuggerens adresse. Transporten kan kun ske på foranledning af den godkendte autoophugger, og transportfirmaet skal være registreret i affaldsregistreret som transportør.